Vägar

Här samlas lite bakgrund till var namnet på olika vägar har kommit ifrån.

I Höllviken är det enkelt att lära sig alla gator, det finns bara en. Brandgatan, resten är vägar, gränder etc.

Anders Görens väg, Ljunghusen

Anders Göransson bodde bakom nuvarande Ljunghusens Restaurant och Pizzeria “Kanalkiosken”. Anders hus revs 1983, som då fortfarande hade stampat jordgolv. Han var fiskare och hans närmaste granne åt öster på sin tid var Truls Andersson (se Trulsibrunnvägen).

Boltensternsvägen, Höllviken

Ingenjör Wilhelm Boltenstern, ordförande i St Hammars byggnadsnämnd var kanske den flitigaste initiativtagaren till att gräva Falsterbokanalen. Grävandet började den 3 januari 1940 och den första passagerarbåten passerade 1 augusti 1941. Helt färdig var kanalen dock inte förrän ett år senare.

Anledningen till det forcerade bygget, som kostade c:a 3 gånger mer än de beräknade 7 miljonerna, var att Tyskland inte erkände den svenska territorialvattengränsen på fyra sjömil, utan hävdade en tremilagräns. Fram till denna gräns minerade då Tyskland, vilket innebar att fartyg med ett djupgående över 4 meter istället fick lasta om i Malmö eller Trelleborg och Ystad eftersom de inte kunde passera Falsterbonäset inom tremilagränsen.

Collins väg, Höllviken

Carl Jakob Collin som 1871 blev kyrkoherde i Rängs och Stora Hammars församling är den som anses vara personen som fick ordning på plantorna så att det blev tillväxt av träd där lokalbefolkningen sedan 1500-talet använt de träd som fanns som bränsle, så att det till slut bara var sand kvar.

Greve Corfitz Beck-Friis som ägde stora delar av “Ljungen” började med plantering 1845. Eftersom kyrkan också ägde stora arealer så lyckades de tillsammans tillslut få till den skog som nu finns i Höllviken och Ljunghusen så att sanden kunde bindas och det karga landskapet försvann. Lokalbefolkningen gillade dock inte planteringen, utan ville som de alltid gjort, använda marken till bete och torvtäkt. Collin och Beck-Friis tog hjälp av vakter och utdömde böter för de som ryckte upp plantorna.

Falkvägen, Skanör

En ganska ny väg i sammanhanget. Området Haga byggdes på 60-talet och vägarna i söder hade kommunen bestämt skulle heta Falkvägen, Örnvägen, Hökvägen från Storevångsvägen räknat. Herr Falk hade köpt en tomt på Hökvägen och tyckte då det skulle vara roligt om den hette Falkvägen istället, så han frågade kommunen och eftersom inget var helt spikat ännu och vägarna inte var klara så sa de ja. Alltså bytte Hökvägen och Falkvägen namn.

Mårtensvägen, Ljunghusen

Hans Mårtensson och hans bror sköt en varg den 2 september 1908 på Rådjursvägen. Vargen, som rymt vid omlastning i Malmö hamn när den transporterades till någon djurpark, finns uppstoppad på Falsterbo Museum.

Sohögsvägen, Höllviken

Boplats från bronsåldern vid platsen där Sohögsvägen idag ligger.

Trulsibrunnvägen, Höllviken

Truls Andersson bodde i huset mitt emot Trulsibrunnvägen, nuvarande Falsterbovägen 105. Han sålde öl, som han förvarade i sin brunn, till förbipasserande som behövde läska sig på vägen mot Skanör Falsterbo. Att förvara ölen i brunnen var dels gynnsamt för dess temperatur, men också fördelaktigt om länsman råkade passera. Anders Göransson (se Anders Görens väg), hans närmaste granne åt väster på den tiden, var också en flitig besökare.