Om oss

Telefon

E-post till växeln, bemannad dygnet runt:

Färdtjänst:

Skoltaxi:

Kundtjänst:

Arbeta hos oss (Förare, Växel, Åkare):

Brev:

Vellinge Taxi
Box 5
235 21 Vellinge

Orgnr: 556334-5379

Historia

I tidernas begynnelse d.v.s. tiden mellan världskrigen, drevs taxitrafiken på Näset av Trafikarna, lastbilsåkarna. Som regel hade man en personbil vid sidan om som man skjutsade folk i utan någon särskild utrustning. Efterhand som åkerinäringen blev mer och mer reglerad blev också de olika åkerierna mer och mer specialiserade. Man hade speciella chaufförer till droskorna och sedermera delades också åkerierna upp. Under andra världskriget drevs droskorna vanligen av gengas. Vi har fått oss berättas av gamla droskchaufförer om hur det var att köra landsortstaxi med gengas. Veden tog stor plats och icke sällan fick man stanna på en bondgård för att köpa ved och sota aggregatet. Reglerna för den tiden stipulerade att man bara fick köra genom tre trafikområden, sitt eget och genom nästa och sedan lämna över kunden till en annan åkare i det tredje. Det var de gamla “kuskreglerna” som troligen levde kvar sen de gamla hästdroskornas tid. Regler var till för att kringgås. Ibland fanns ingen bil att lämna över till och ibland ville kunden inte byta till en kanske sämre bil som inte var varm.

50- och 60-talet

Gulfmacken och Taxi i Höllviken 1950.
Gulfmacken och Taxi i Höllviken 1950. Bilden från Callunas bildarkiv.

Under 1950-talet hade bilarna blivit modernare. Man körde Volvo - suggor och stora amerikanare som ofta var förlängda ( inte sällan på Heinels karroserifabrik i Malmö ). Skolskjutsen var den fasta körningen, tillsammans med vanlig taxitrafik och assistans till det allmänna. Ofta skjutsades polisen vid uttryckning ( polisbilarna var sällsynta på landet ) och provinsialläkaren eller barnmorskan.

Turer till och från tåget, Falsterbobanan, var vanliga liksom att man körde hela flyttlass när sommargästerna flyttade ner på Näset från Malmö och Lund. Stockholmarna hämtades på Malmö Central ( liksom idag ) då det var ett stort besvär att flytta allt baggage mellan Centralen och Södervärn.

Nu hade Taxi flyttat från lastbilsåkarna och bildat egna gemensamma stationer som ofta var belagna vid tågstationen och kombinerade med en bensinmack. I Falsterbo var det Svenssons Nynäs mack på Stadsallén ( granne med nuvarande Kaptensgården ) och i Skanör hade Arvid Bengtsson en punp från Gulf vid Triangeln. I Höllviken var det Gulf macken på torget ( vid nuvarande biblioteket ) och i Vellinge var det Gulf macken vid stationen ( där ICA Kvantum ligger idag ) som var dåtidens taxistationer.

Under 60-talet inträffade en konjunktursvacka i taxinäringen på Näset. Privatbilarna blev fler och fler och kommunerna skaffade egna skolbussar. Taxitrafiken övergick till traditionell taxi och samhällsuppdragen var få. Under denna tid köpte Jan Dahl i Falsterbo upp alla taxitillstånden i Skanör-Falsterbo ( 3,5 st ) och sedermera även de i Höllviken ( 3 st ). I Vellinge tätort fanns det tre bilar i slutet av sextiotalet.

70-talet

I början av 1970-talet övertog Lennart Larsson taxiverksamheten i Höllviken ( han kom från Åhus utanför Kristianstad där han var tidningsåkare ) och strax efter övertog Sixten Olin med några kolleger Falsterbo Taxi. Kollegerna försvann snart och Sixten blev ensam kvar. I Vellinge var det Bengt Lasson och Bo Nilsson som hade var sin bil och en tillsammans. Sedermera bytte Bengt Lasson sin taxibil mot Börje Malmbergs långtradare som gick på en fast linje på Finland. Både Sixten Olin och Börje Malmbergs söner är fortfarande verksamma i bolaget.

När järnvägen lades ner 1971 var godstrafiken fortfarande ganska omfattande och ersattes av bussgods. Taxi var entreprenör för godsstationerna som också blev de naturliga resecentrumen med busstation, godsmagasin och taxistation i alla tre centralorterna under hela 1970-talet. 1973 infördes färdtjänst i våra kommuner och taxi blev entreprenör. Taxi var tillbaka i samhällets tjänst som en stor entreprenör i social verksamhet och kollektivtrafik.

I mitten på sjuttiotalet kom en regeringsproposition som reglerade taxi så att det bara fick finnas en beställningscentraler per trafikområde ( som regel kommun ) tvärtemot vad som stipuleras idag då konkurrenslagen hindrar företag från att ha större andel av marknaden än 50%. För att föregripa tvångsåtgärder från Länsstyrelsen ( som skedde i många andra kommuner ) bildades Vellinge Taxi den 1 april 1978 med säte i Höllviken. Först som en ekonomisk förening med 10 medlemmar som tio år senare ombildades till ett aktiebolag med nio delägare, som idag är 4 stycken. Dock har bilantalet ökat från 9 till över 150 och det finns c:a 30 åkare som är anslutna genom transportöravtal.